دپارتمان زبان ترکی استانبولی آراد

زبان ترکی استانبولی در آموزشگاه زبان های خارجی آراد قم وابسته به شتابدهنده آراد تدریس می شود. برای اطلاع از دوره ها و ثبت نام از طریق شماره آموزشگاه با ما در تماس باشید.
۰۲۵۶۶۳۲۴۴۴