جشنوارههای آموزش و کسب و کارهای نوین آراد (جاکنا)

آموزش در قالب شتابدهندگی و فعالیت استارتاپی

[cdb_section_heading title=”معرفی جاکنا”]

جشنوارههای آموزش تا کسب و کار آراد فرصتی است برای اینکه دانشآموزان و هنرآموزان مستعد و علاقهمند در یک ساختار مشترک گرد هم آمده و زیر نظر مهندسین، کارآفرینان و داشگاهیان موفق علائق و ایدههای خود را دنبال نمایند. این جشنواره توسط مجتمع فنی آراد برگزار شده و با همراهی شتاب دهنده تخصصی آراد قصد دارد عصر نوینی در آموزش فنی و حرفهای کشور آغاز نماید. اهداف این جشنواره شامل استعدادیابی، ایدهپردازی، پرورش قوه تفکر انتقادی، آموزش مهارت حل مسئله، معرفی بازار و فرصتهای بالقوه و استفاده از فناوریهای جدید در بحث آموزش و کسب و کار میباشد. این جشنواره دارای محورهای کلیدی زیر میباشد.

    • معرفی و ثبت ایده
    • مسابقه علمی و حل مسائل تئوری
    • مسابقه عملی و طراحی و ساخت فنی
    • سخنرانی علمی و نشست تخصصی
[cdb_video_banner video_link=”https://aradeducation.ir/wp-content/uploads/2020/09/معرفی-جاکنا-کم-حجم.m4v” video_banner=”1303″ title=”معرفی جاکنا” subtitle=”دکتر هیوا حسینی”]
[cdb_section_heading show_button=”yes” title=”آخرین مقالات” subtitle=”افزایش دانش شما” button_text=”تمام مقالات” css=”.vc_custom_1591000169498{margin-bottom: 10px !important;}”][cdb_modern_blog columns=”three”]