مجتمع آموزش فنی و حرفه ای آراد

دوره های حضوری و آنلاین

مجتمع آموزشی آراد به عنوان یکی از زیرمجموعه های شرکت دیدبان فناوری راهبردی آراد موفق شد در خرداد ماه 1399 مجوز فعالیت رسمی را از سازمان فنی حرفهای کل کشور دریافت نماید. ایده محوری که مجتمع براساس آن شکل گرفت ایجاد پل ارتباطی بین فضای آموزش و فضای کسب و کار است که خلا آن به شدت در کشور احساس می شود. در دنیای امروز، لزوم استفاده از روش های آموزشی نوین و تجهیزات فناورانه جهت تسهیل امر یادگیری و مرتبط ساختن آن به فضای کسب و کارهای نوین امری اجتناب ناپذیر است. شعار مجتمع آراد “آموزش تا کسب و کار” بوده که با توجه به وجود شتابدهنده ای تخصصی در کنار خود می تواند نیازهای بازار و صنعت را شناسایی نموده و در ترکیب با ایده های جدید در فضای نوآوری و ابداع از آنها برای استخراج الگوهای آموزشی نوین و پر بازده استفاده نماید. در اولین قدم از راه اندازی مجتع آراد، چهار دپارتمان فنی-مهندسی، کسب و کار نوین، هنر و گرافیک و زبانهای خارجه در نظر گرفته شده است. این مجتمع تمامی فعالیت های مربوط به راه اندازی، تجهیز کلاس و کارگاه و زیرساخت های آموزشی را در تابستان 1399 انجام داده و آماده پذیرش هنرآموز و دانشجو در مهر ماه 1399 می باشد.