برنامه نویسی Python

پایتون یک زبان قوی و چند منظوره است که اخیراً بسیار مورد توجه جوامع علمی و صنعتی واقع شده است که شامل برنامه نویسی شی گرا، تفسیری و دینامیک می باشد.

2
2,000,000 تومان