مدیریت SEO

در دنیای امروز کسب و کارهای استارتاپی و مفاهیم نوین تجاری، داشتن وب سایت مناسب که دارای محتوای جذاب و جدید باشد امری اجتناب ناپذیر است.

0
1,000,000 تومان

اینترنت اشیا

مفهومی به نام اینترنت اشیا چند سالی است که بر سر زبان ها افتاده و کاربردهای آن به سرعت در تمامی زمینه ها در حال رشد است. طراحی سیستم های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا (IoT) از مشاغل حوزه کنترل و ابزار دقیق می باشد

0
2,400,000 تومان

طراحی توربین بادی

دوره آموزشی طراحی توربین بادی براساس نمونه های موجود در بازار جهانی تدریس خواهد شد. بدین ترتیب که ابتدا مدل سه بعدی نمونه های مرسوم توربین های بادی افق-چرخ و عمود-چرخ در نرم افزارهای طراحی مانند Solidworks ساخته شده و سپس مدل آن در نرم افزارهای تحلیل مهندسی مانند Ansys از لحاظ سازه ای و جریان سیال اطراف آن مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد.

1
3,000,000 تومان

سیستم های فتوولتائیک

فتوولتائیک فناوری تبدیل نور به الکتریسیته از راه استفاده از نیمه هادی ها است. پدیده‌ای که در زمینه‌ های فوتوشیمی، فیزیک و الکتروشیمی مورد استفاده و بررسی قرار می گیرد.

0
3,000,000 تومان

پرنده های بدون سرنشین

درباره دوره قرن بیست و یکم با ظهور، رشد و توسعه انفجاری مفهومی به نام پرنده بدون سرنشین در حوزه…
31
2,400,000 تومان