سیستم های فتوولتائیک

فتوولتائیک فناوری تبدیل نور به الکتریسیته از راه استفاده از نیمه هادی ها است. پدیده‌ای که در زمینه‌ های فوتوشیمی، فیزیک و الکتروشیمی مورد استفاده و بررسی قرار می گیرد.

0
3,000,000 تومان