تحلیل داده با MATLAB

متلب یک محیط نرم ‌افزاری برای انجام محاسبات عددی و یک زبان برنامه‌نویسی نسل چهارم است. تمام داده‌ها در متلب به شکل یک ماتریس ذخیره می‌شوند. حتی یک تصویر به شکل یک ماتریس سه بعدی ذخیره می‌ گردد که بعد اول و دوم آن برای تعیین مختصات نقاط و بعد سوم آن برای تعیین رنگ نقاط استفاده می ‌شود.

2
1,500,000 تومان