تحلیل مهندسی با Ansys

این نرم افزار یک بستر محاسباتی پیشرفته برای شبیه سازی و تحلیل مسائل چندفیزیکی می باشد که بیش از 20 سال است بصورت کاملاً حرفه ای خدمات خود را به مشتریان صنعتی و دانشگاهی ارائه می نماید.

0
1,500,000 تومان