دپارتمان های مرکز آموزش شتابدهنده آراد

دپارتمان زبان های خارجی
دپارتمان زبان های خارجی
آموزش زبان های خارجی با دپارتمان حرفه ای آوین!
دپارتمان حمل و نقل و ترافیک
دپارتمان حمل و نقل و ترافیک
تکنولوژی روز دنیا در پایش ترافیک و سهولت حمل و نقل!
دپارتمان معادن
دپارتمان معادن
استفاده از تصویر برداری هوایی در صنعت معدن!
دپارتمان رباتیک
دپارتمان رباتیک
همگام با توسعه فناوری های نوین آموزش رباتیک هوایی در آوین!
دپارتمان نقشه برداری
دپارتمان نقشه برداری
نقشه برداری هوایی متناسب با علم روز دنیا!
دپارتمان کشاورزی
دپارتمان کشاورزی
کشاورزی مدرن متناسب با علم روز دنیا!